Endocannabinoida systemet

 

Här finner du kvalitets produkter med olika cannabinoid profiler och terpen profiler. Klicka på loggan och du kommer vidare till konopimed.com.

Cannabidiol (CBD) fick sitt stora genombrott när den lilla flickan Carlotte Web var med på den Amerikanska tv stationen CNN för sitt intag av just CBD. Hon kunde ha upp mot 1200 epileptiska anfall i månaden. Hon var 3 månader när hon fick sitt första anfall och hon fick lida med dessa anfall i 5 år. Charlotte har nåt som heter dravets syndrome som gav henne dessa epileptiska anfall. Hon kunde inte gå, prata, dricka eller äta själv. Efter att de provat allt så hittade föräldrarna en läkare som var villig att skriva ut medicinsk Cannabis, och bara efter de första dropparna av extraktet som innehöll höga halter av cannabidiol så var hon fri från sina epileptiska anfall i 7 dagar utan biverkningar! Nu kan hon både gå,cykla, prata och äta själv tack vare denna fantastiska planta med höga halter av CBD! Vilka fantastiska egenskaper en planta kan ha, men ändå vill människor runt om i världen ändå inte kännas vid plantan som nåt positivt utan vi ser bara Hampan som en ondskefull drog. Är den verkligen så ondskefull och har Hampan inget medicinskt värde? Vad är sant och vad är falskt? Kan små doser av CBD inte ha nån effekt?

 

 

 

Så vad är CBD ?

Cannabidiol (CBD) är en cannabinoid som man hittar i Hampan som har stora medicinska fördelar, men får inte människor att känna sig ”höga” och kan faktiskt motverka den psykoaktiva effekten som man får från Tetrahydrocannabinol (THC). Att CBD-rik Hampa inte är psykoaktiv som Cannabis, som oftast har höga halter av THC gör Hampan till ett tilltalande alternativ för patienter som söker efter en alternativ väg för inflammation, smärta, ångest, psykiska problem,epileptiska anfall, spasmer och andra tillstånd utan att riskera effekten av berusning.

Vetenskaplig och klinisk forskning, mycket som sponsrats av den amerikanska regeringen  understryker CBD till att ha stor potential för behandling av ett brett spektrum av tillstånd som Artrit, Diabetes, Alkoholism, MS, Kronisk Smärta, Schizofreni, PTSD, Depression, Antibiotikaresistenta Infektioner, Epilepsi och andra neurologiska störningar. CBD har påvisbara neuroprotektiva och neurogena effekter och dess anti-cancer egenskaper undersöks för närvarande vid flera akademiska forskningscentra i USA, Spanien, Israel och andra länder.

 

 

 

Endocannabinoida systemet

Det endocannabinoida systemet (ECS) är ett kommunikationssystem mellan hjärnan och kroppen. Denna kommunikation sker genom receptorer som finns i hela kroppen, och beroende på vilka signaler de ger så påverkar de oss hur vi upplever saker och hur vi mår.

Vissa receptorer finns i hjärnan, körtlar och andra i immunceller, den viktigaste rollen av dessa receptorer är att upprätthålla kroppens inre jämvikt, eller homeostas.

Det har visat att inuti människokroppen finns det två typer av cannabinoidreceptorer: CB1 och CB2 och de som finns i immunsystemet och hjärnan är de viktigaste. Hampa innehåller naturliga Cannabinoider som binder sig till dessa receptorer som då agerar hur vi människor och djur fungerar.

Nervceller kommunicerar med varandra genom olika neurotransmittorer genom att skicka synapser (signaler) som styr vårt mänskliga beteende.

Endocannabinoid-systemet är ett biologiskt system som spelar många viktiga roller i människokroppen. Det ansvarar också för Hampans fysiska och psykiska effekter.

Forskare upptäckte endocannabinoid-systemet medans man försökte förstå effekterna av Cannabis och där av anledningen till dess namn endocannabinoid-systemet (ECS).

Endo står för endogen, vilket betyder ursprung i kroppen. Cannabinoider är gruppen av föreningar som aktiverar detta system.

Endocannabinoid-systemet är huvudmålet för medicinsk forskning på grund av dess vida effekter och terapeutisk potential. Medan forskare har redogjort för grunden för detta fascinerande system, återstår mycket mer forskning för att förstå det bättre.

 

 

 

Vad är Cannabinoider ?

Cannabinoider är de kemiska budbärararna för det endocannabinoid-systemet. Medans det finns många olika cannabinoider så faller de alla under de två kategorierna, endogena eller exogena.

Endogena betyder ursprung i kroppen. Även kända som endocannabinoider, och som produceras naturligt av människokroppen. De interagerar med cannabinoid receptorer för att reglera grundläggande funktioner inklusive humör, minne, aptit, smärta, sömn och många fler.

Exogena betyder ursprung utanför kroppen. Cannabinoiderna som finns i Hampa, såsom tetrahydrocannabinol (THC) och Cannabidiol (CBD), anses vara exogena. När de konsumeras, interagerar de också med cannabinoid receptorer för att ge fysiska och psykiska effekter i kroppen.

 

 

 

Vad är Cannabinoid receptorer ?

Du kanske undrar, vad är receptorer? Som namnet antyder är receptorer meddelandemottagare. Meddelandena kommer i form av kemiska budbärare bindande till receptorn. Dessa meddelanden ger en karaktäristisk effekt inom kroppen.

Endocannabinoid-systemet har två receptorer: CB1 och CB2. Varje receptor svarar mot olika cannabinoider, men vissa cannabinoider kan interagera med båda.

Fördelningen av CB1- och CB2-receptorer inom kroppen och hjärnan förklarar varför cannabinoider har vissa effekter.

CB1 receptorer finns i hela kroppen, men är mestadels närvarande i hjärnan och ryggmärgen. De är koncentrerade i hjärnregioner associerade med hur de påverkar beteende. Till exempel finns det CB1-receptorer i hypothalamus, som är involverad i aptitreglering och amygdala, som spelar en roll i minnet och emotionell behandling. CB1-receptorer finns också i nerv ändarna där de verkar för att minska känslan av smärta.

CB2-receptorer tenderar att finnas i det perifera nervsystemet. De är särskilt koncentrerade i immunceller. När CB2-receptorer aktiveras arbetar de för att minska inflammation. Inflammation är ett immunsvar som antas spela en stor roll i många sjukdomar och tillstånd.

Av de cannabinoiderna som finns i Cannabis har forskare funnit att THC binder sig till både CB1- och CB2-receptorer, vilket aktiverar dem precis som en endocannabinoid.

CBD binder sig inte direkt till Cannabinoid receptorer. Istället arbetar CBD genom att hämma ett enzym som heter FAAH, vilket är ansvarigt för nedbrytningen av anandamid – den viktigaste endocannabinoiden i kroppen. När FAAH enzymet inhiberas , kan det inte bryta ner anandamid i normal takt. Detta leder till en uppbyggnad av anandamid i hjärnan. CBD stimulerar kroppens egna produktion av endocannabinoider.

 

 

 

Vad är Endocannabinoider ?

Endocannabinoider är cannabinoider som produceras naturligt i människokroppen. 2-AG och anandamid är de två stora endocannabinoiderna som forskare känner till.

Anandamid var den första endocannabinoiden som år 1992 upptäcktes och identifierades av forskare. Namnet Anandamid kommer från sanskritordet ananda som betyder salighet, På grund av dess unika effekter på sinnet och kroppen.

År 1995 upptäckte forskare en andra endocannabinoid som heter 2-AG (2-arakidonoylglycerol). 2-AG finns i högre koncentrationer i hjärnan, medan anandamid finns i högre koncentrationer i andra delar av kroppen. Båda är kapabla att binda till CB1- och CB2-receptorer, men skiljer sig åt i deras affiniteter för dessa receptorer (dvs hur sannolikt det är att de binder sig till och aktivera varje receptor).

Endocannabinoider är neurotransmittorer, vilket innebär att de syntetiseras på begäran. Med andra ord produceras endocannabinoider endast när kroppen signalerar att de behövs, och deras närvaro är övergående. Efter att de frigjorts så bryts endocannabinoider snabbt ner av enzymer, som inkluderar FAAH (fettsyraamidhydrolas) och MAGL (monoacylglycerol lipas).

Där emot när du konsumerar Hampa så kommer stora mängder cannabinoider in i kroppen och stannar kvar en längre period. Detta innebär att endocannabinoidsystemet aktiveras starkare och längre än det vanligtvis skulle vara om kroppen själv producerat dessa .

Det finns för närvarande andra endocannabinoider som studeras, inklusive noladineter, virodhamin och N-arakidonyldopamin (NADA).  Men deras roll i kroppen har man inte riktigt förstått än.

 

 

 

Funktionen av Endocannabinoid-systemt (ECS)

Endocannabinoid-systemet är inblandat i att reglera många grundläggande funktioner hos människokroppen, inklusive:

 • Aptit
 • Ämnesomsättning
 • Smärta
 • Sömn
 • Humör
 • Rörelse
 • Temperatur
 • Minne och lärande
 • Immunfunktion
 • Inflammation
 • Neural utveckling
 • Neuroprotektion
 • Kardiovaskulär funktion
 • Matsmältning
 • Fortplantning

 

Förutom att bibehålla grundläggande funktioner, verkar Endocannabinoidsystemet också som svar på sjukdom.

Tex har tumörceller visat sig uttrycka fler cannabinoidreceptorer än friska celler. Studier visar också en ökning av endocannabinoidnivåerna hos patienter med olika störningar, såsom Parkinsons sjukdom, Ångest, Kronisk Smärta och Artrit.

Som ett resultat tror vissa forskare att den övergripande funktionen hos Endocannabinoidsystemet är att reglera homeostas.

Homeostas är ett nyckelelement i biologin för alla levande saker. Det beskrivs bäst som förmågan att upprätthålla stabila interna förhållanden som är nödvändiga för överlevnad.

Sjukdom är till stor del ett resultat av ett misslyckande för att uppnå homeostas. Det innebär att Endocannabinoid-systemets roll i att upprätthålla homeostas är ett unikt och lovande mål inom medicin.

 

 

 

Endocannabinoid-systemet inom medicin

På grund av dess utbredda effekter i människokroppen så anses Endocannabinoidsystemet att vara väldigt lovande vid behandling av många sjukdomar och tillstånd. Under de senaste åren har forskare undersökt olika sätt att rikta sig till detta system.

Det finns för närvarande två viktiga sätt att rikta sig till Endocannabinoidsystemet och det är medicinsk Cannabis och syntetiska cannabinoider.

Medicinsk Cannabis är det vanligaste sättet att rikta sig mot Endocannabinoid systemet för att behandla olika sjukdomar. Förgreningarna i Hampa/Cannabis, inklusive THC och CBD, är kända att producera terapeutiska effekter genom att interagera med endocannabinoida-systemet.

I länder som Holland och USA kan Medicinsk Cannabis ordineras för en mängd olika tillstånd, inklusive Kronisk Smärta, Illamående, Multipel Skleros, Crohn,  Epilepsi, Cancer och Palliativ vård och många många många fler.

Trots framgången med medicinsk Cannabis upplever vissa användare att känslan att vara berusad eller som i folkmun att vara ”hög”  kan vara en obehaglig biverkning. Vissa människor njuter inte av Cannabis psykologiska effekter och föredrar en behandling som undviker detta och det är kanske därför det forskas väldigt mycket om just Cannabidiol (CBD).

 

I kroppens autonoma system som styr puls och andning har inga cannabinoid receptorer och det är anledningen att ingen har dött vid användning av Hampa eller Cannabis. Det gör Hampa produkter väldigt säkert att använda.

Här finner du kvalitets produkter med olika cannabinoid profiler och terpen profiler. Klicka på loggan och du kommer vidare till konopimed.com.