Den stora guiden om CBD olja

Vad är Cannabidiol (CBD)?

Cannabidiol (CBD) är en cannabinoid som finns i hampa och har betydande medicinska fördelar.

Det gör CBD olja till tilltalande alternativ för människor som söker en hälsosam väg att behandla inflammationer, smärta, ångest, psykisk ohälsa, kramper, spasmer och andra sjukdomstillstånd.

Vetenskaplig och klinisk forskning anger CBD som en alternativ behandling för ett brett spektrum av sjukdomar och tillstånd. CBD har påvisbara neuroprotektiva nervskyddande och neurogena effekter och dess anti-cancer egenskaper undersöks för närvarande i flera akademiska forskningscentra i till exempel USA, Spanien och Israel.

  • Oralt bruk av cannabidiol (CBD) är säkert för människan, enligt data från kliniska prövningar som publicerats online av tidskriften Current Pharmaceutical Design.
  • Människokroppen har något som kallas för Endocannabinoida systemet där det naturligt produceras olika Cannabinoider.
  • I kroppen finns två stora receptorer . Dessa påverkar hur vi upplever olika situationer vi står inför i livet.
  • De flesta Cannabinoider binder sig till dessa receptorer men CBD agerar på ett unikt sätt genom att inte nödvändigtvis interagera med eller binda sig till någon av dessa receptorer. Det som händer är att CBD stimulerar produktionen av våra egna interna cannabinoider. Istället för att binda sig specifikt till dessa platser verkar CBD för att stimulera hela vårt Endocannabinoidsystem och främjar på så sätt vår hälsa.
  • Det cannabinoida systemet är intimt kopplat till nervsystemet och immunsystemet och spelar en avgörande roll i att båda fungerar väl.
  • CBD olja har antidepressiva, ångestdämpande och nervskyddande effekter eftersom den fungerar som en 5-HT1A receptoragonist.

 

Är det någon skillnad på CBD olja och hampaolja?

Många människor är osäkra på om det finns någon skillnad mellan dessa tre typer av oljor. Faktum är att de skiljer sig åt på ett par viktiga sätt.

  • CBD olja som kommer från industrihampa kan utvinnas från växtens delar som stjälk,löv och blomställningar. Den får höga halter av CBD och låga halter THC.
  • Hampaolja utvinns från fröna och innehåller inte THC. Detta beror på att det är fröna som används och inte någon annan del av växten.

Är det lagligt att köpa och bruka CBD olja i Sverige?

CBD olja är lagligt för att det utvinns från EU-godkänd industrihampa. Det innebär att mängden THC är väldigt låg, den får max vara 0,2%.

THC – Tetrahydrocannabinol – är ämnet du blir hög av och detta är olagligt i Sverige om det överstiger de reglerade 0.2 procenten. Det är helt omöjligt att känna av et rus av den låga halten. Detta är inte heller meningen eftersom oljan är till för att främja hälsa och en normal levnadsstandard.

  • CBD olja är lagligt att köpa i Sverige om produkten inte överstiger 0,2% THC

Ger det utslag vid ett drogtest?

Cbd oljan ger utslag på drogtest av cannibinoider. Den låga halten av THC (under 0,2%) kan ej ge något rus och cbd olja är ej narkotika. Vi kan ej  garantera att ett drogtest visar negativt på just THC. Du bör berätta om ditt tillskott du tar till din arbetsgivare om drogtest är något du behöver genomgå.

Är CBD olja farligt eller ger några biverkningar?

Doserar man för högt kan man känna av en viss trötthet. Genom att följa rekommendationerna kommer förhoppningsvis CBD oljan att fungera hälsofrämjande och få användaren att må bättre.

Vad är CBD olja bra för?

Vetenskaplig och klinisk forskning, sponsrad av den amerikanska regeringen, styrker det faktum att CBD olja kan användas som en alternativ behandling för ett brett spektrum av tillstånd och sjukdomar som artrit, diabetes, alkoholism, MS, kronisk smärta, schizofreni, PTSD, depression, antibiotikaresistenta infektioner, epilepsi och andra neurologiska störningar.

CBD har påvisbara neuroprotektiva nervskyddande och neurogena effekter. Dess anti-cancer egenskaper undersöks för närvarande i flera akademiska forskningscentra i USA och tex Spanien och Israel.

Hjälper CBD olja mot cancer?

Cannabidiol som finns i CBD olja är välkänt för sina antiinflammatoriska egenskaper och dess förmåga att skydda kroppens celler. Av denna anledning forskas det idag mycket kring Cannabidiol och dess möjligheter att behandla bröstcancer, prostatacancer och flera andra sorter. Mycket av forskningen visar på en positiv utveckling i framtiden. I endel länder används redan olja med THC och CBD olja vid olika sjukdomar som cancer.

Är CBD olja bra mot epilepsi?

Flera användare av CBD olja har uppvisat positiva tendenser när det kommer till minskade epileptiska besvär.

Hjälper CBD olja mot fibromyalgi?

Forskningen talar för att de som lider av Fibromyalgi får smärtlindring och minskade symptom av CBD olja.

Hjälper CBD olja mot ADHD?

Forskning kring ADHD visar att om du eller dina barn använder CBD olja kan  symtomen minska vid denna diagnos.

Hjälper CBD olja mot ångest eller depression?

Det finns idag många användare av CBD olja som kan intyga att de haft minskade problem med ångest och depression.

Hjälper CBD olja mot MS?

Inom MS-forskningen finns det många pågående projekt som forskar kring Cannabidiol och hur du kan använda den för behandling av sjukdomen. Många patienter känner sig hjälpta av att använda CBD-olja för att lindra symptom vid MS.

Hjälper CBD olja mot mensvärk?

Mensvärk och hur den upplevs är högst personligt. Många av våra kunder rapporterar minskade problem med mensvärk efter att de använt oljan.

Vi säger inte att vår CBD olja botar eller lindrar någon sjukdom. Dock uppmuntrar vi alltid våra kunder att göra efterforskningar för att bilda sig en egen uppfattning om den produkt du är intresserad av. Det finns kliniska studier och referenser från hela världen som stödjer CBD-oljans hälsofrämjande effekter.

Säljer ni olja utan THC?

Ja vi säljer CBD olja med MAX 0,2%  THC. Behöver du hjälp med vilken olja du bör välja kan du alltid kontakta oss för råd.

Är oljan ekologisk?

Ja, oljan framställs från naturliga ämnen och är ekologisk.

För oss är det viktigt att göra våra kunder medvetna om hur vår Cannbinoidprofil ser ut och vad vi kan erbjuda.

Vad händer om jag överdoserar?

Om du råkar dosera för högt kan du uppleva trötthet. Det är därför viktigt att du justerar den dos du tar för att passa dina egna förutsättningar. Dock i vissa fall har kunder känt av trötthet innan  lindring av symtom men efter en tids användning har tröttheten försvunnit.

Kan jag använda oljan i ansiktet som hudvård?

Det finns belägg för att CBD olja kan användas vid hudvård i ansiktet och på så sätt förbättra hudens mående. Några exempel är vid bett eller vid eksem.

Hur beställer jag CBD olja från er?

Att köpa CBD olja är idag mycket enkelt online. Det bästa är att gå in på vår webbshop och klicka hem de produkter du önskar prova. olja med  mer än 0,2% THC  är inte tillåtet i Sverige och inget vi tillhandahåller i vår butik. Vår hjälpsamma kundtjänst finns där för dig om du behöver råd.