Terpener & Cannabinoider

Här finner du kvalitets produkter med olika cannabinoid profiler och terpen profiler. Klicka på loggan och du kommer vidare till konopimed.com.

Våra följande hampa oljor har terpener profilerna:

Terpener profil Sativa: Övervägande terpinolene, caryophyllene och myrcene. Även d-limonene, Limonene, Beta-Pinene, d-3-Carene, L-Alpha-Pinene, Alpha-Pinene, Terpinene, Nerolidol, Linalool.

Terpener profil Indica: Övervägande linalool, d-limonene och pinene. Även menthol och myrcene.

Terpener profil Hybrid: Övervägande caryophyllene, d-limonene och myrcene. Även linalool, pinene, menthol och nerolidol.

Vad har forskning visat om Terpener?

Humulene

Humulene är en av de främsta terpenerna i humle, från vilken den får sitt namn. Humulene kallas också alfa-caryofyllen. Liksom beta-caryofyllen är humulen en cannabinoid och sesquiterpen, även om den inte innehåller en cyklobutanring. Humulen är en kraftfull antiinflammatorisk och en smärtstillande förening. Det har också anti-cancer egenskaper. Humulen är unik eftersom den, som THCV, fungerar som aptit minskande, vilket är fördel för viktminskningshantering.

Egenskaper: Antibakteriell, Anticancer, Antiinflammatorisk, Insekticid.

 

Myrcene

Myrcene är den vanligaste terpenen i Cannabis strains (upp till 60% av de essentiella oljorna av vissa sorter).  Det finns också i stora mängder i humle.

Myrcene är en potent smärtstillande, antiinflammatorisk och antibiotikum. Det blockerar verkan av cytokrom, aflatoxin B och andra pro-mutagena cancerframkallande ämnen. Det har också en avkopplande, lugnande, anti-spasmodisk och lugnande effekt. Arbetar i synergi med THC och ökar även den psykoaktiva potential som THC har.

Egenskaper: Antioxidant, Anti cancer, Muskelspänning, Sömnlöshet, Smärta, Inflammation, Depression, Lugnande, Anti svamp, Anti spasm, Antibakteriell.

 

Limonene

Limonene är ofta den andra, tredje eller fjärde terpenen som finns i cannabis. Denna typ av terpener producerar den typiska lukten som vi alla känner igen från citrus. Limonene har anti svamp och anti bakteriella egenskaper och är också anti carcinogen. Det förhindrar sönderfall av RAS-genen, en av de faktorer som bidrar till utvecklingen av tumörer. Det skyddar också mot Aspergillus och cancerframkallande ämnen i rök. Limonen tränger snabbt och enkelt in i blod-hjärnbarriären, vilket ökar systoliskt tryck. I en studie upplevde deltagare en ökad uppmärksamhet, mental fokus, välbefinnande och jämn könsdrift. Limonen används ibland i sprutform, för att behandla depression och ångest. Det har också effekten att minska obehagligheten i magsyra och stimulerar immunsystemet. Växter använder limonener för att avvärja rovdjur till exempel att avvisar flugor.

Egenskaper: Ångest dämpande, Antidepressivt, Anti tumör, Anti septisk(hämmar virus,parasiter mm),

Anti stress, Immunostimulant, Producerar apoptos av bröstcancerceller, Antimikrobiellt (mikrobiella infektioner) , Används kliniskt för att upplösa gallstenar, Lindrar halsbränna och sura uppstötningar, Ökar blodflödet fråna hjärtat, Skyddar mot mag sjukdomar.

 

Beta-Caryophyllene

Caryophyllene finns i olika örter och kryddor, särskilt i svartpeppar, vilket bidrar till den kryddiga smaken. Den har visat att ha en lokal anti-inflammatorisk och smärtstillande effekt och effektiv för att lindra tandvärk. Det har också svampegenskaper. Denna terpene aktiverar även cannabinoid 2-receptorerna (CB2). Denna upptäckt öppnar dörren för många möjligheter inom medicinsk forskning.

Egenskaper: Anti tumör, Anti svamp, Anti septisk(hämmar virus,parasiter mm), Anti inflamatorisk, Antibakteriell, Muskel avslappnande, Gastric skyddande.

 

Linalool

Du kan känna doften av Linalool från lavendel. Linalool används för närvarande vid behandling av olika cancerformer. Det har också en kraftfull lugnande verkan, anti-ångest och ger en lugnande effekt. Vid prov på möss upptäcktes att deras aktivitet minskade med 75%. Linalool är således delvis ansvarig för de lugnande effekterna av vissa cannabis strains som Dos i dos. Det har också smärtstillande och anti-epileptiska egenskaper.

Egenskaper: Sömnsvårigheter, Ångestdämpande, Lugnande, Antikonvulsiv(Kramplösande), Stress avlastning, Anti epileptisk, Smärtlindrande, Antibakteriell, Analgetikum(Smärtstillande), Förstör/bromsar tillväxten av tumörer, Antipsykotisk.

 

Pinene

Pinene är ansvarig för den välbekanta lukten som är associerad med tall och gran, och att vara mer exakt, dess harts. Det är den viktigaste ingrediensen i essensen av terpentin. Pinen används i medicin som en expectorant, bronchodilator, antiinflammatorisk och lokal antiseptisk. Det passerar också enkelt hemato encaphalic barriären, där det verkar som en hämmare av acetylkolynesterasikum, vilket förhindrar destruktion av molekyler som är ansvariga för överföring av information, vilket resulterar i minnesförbättring. THC kan rubba kortids minnet i högre doser och denna terpener kan förhindra den effekten genom att minska acetylkolinnivåerna. Pinene förbättrar också koncentrationen, personlig tillfredsställelse och energi, men det kan begränsas av terpinols effekter.

Egenskaper: Sömnsvårigheter, Ångestdämpande, Lugnande, Bronkodilator( används tex vid asthma), Antikonvulsiv( Kramplösande), Stress avlastning, Anti epileptisk, Anti inflamatorisk, Förbättrar minnet, Energi booster, Skyddar mot mag sjukdomar.

 

Terpinolene

Terpinolene är en vanlig terpene som i huvudsak isoleras från träd. Terpinolene går också under namnet delta terpinene. Terpinolene konstaterades vara effektivt mot flera bakteriearter. Terpinolene kan öka den totala antioxidantkapaciteten i vita blodkroppar utan att ändra den totala oxidativa stressnivån. Terpinolene är ytterligare effektivt för att bekämpa glialcellscancer och leukemi.

Egenskaper : Antibakteriell, Anticancer, Antioxidant, Lugnande.

 

Geraniol

Geraniol (även kallad citronol) som du hittar i pelargoner, där det bidrar till att forma blommans distinkta, delikata doft. Den finns också i ett brett sortiment av växter, inklusive tobak och citroner, och  produceras av honungsbina som ett sätt att märka deras nässelfeber och blommor. Geraniol förekommer ofta i cannabis strains som också producerar linalool. Geraniol, som valencen, är känt att avvisa myggor.

Egenskaper: Antibakriell, Antiiflamatorisk, Smärtstillande, Antioxidant, Anti-tumör, Nervskyddande , Anti-bakteriell, Anti-svamp, Anti-virala, Anti-spasmodisk.

 

Valencene

Valencene får sitt namn från Valencia apelsiner. Dess citrus, söta dofter och smaker kan påminner om apelsiner, grapefrukter och mandariner. Den doftande terpenen är ansvarig för välbekanta citrusaromer som ofta finns i en mängd olika cannabis strains. Den är också känd för att avisa fästingar och myggor.

De potentiella medicinska effekten av valencene undersöks fortfarande.

Egenskaper: Antiinflammatorisk , Fungerar som insekts medel

 

Eucalyptol

Eucalyptol, även känd som 1,8 cineole, har en frisk, stark eukalyptus lukt. Eucalyptol är giftigt för flera bakteriearter inklusive Staphylococcus aureus. Ytterligare forskning har visat att eukalyptol är en potentiell behandling för Alzheimers, eftersom det sänkte inflammationen orsakad av amyloid beta plack. eukalyptol är också antiinflammatorisk för bihålor och matsmältningssystemet. Som en antioxidant var eukalyptol effektiv vid förebyggande av lipidoxidation. Dessutom har eukalyptol varit effektiv i kampen mot leukemi och koloncancerceller. Astmahjälpmedel har också använts med eukalyptol.

Egenskaper: Anti-Alzheimers, Anti-Asthma, Antibakteriell, Anti-cancer, Antiinflammatorisk, Antioxidant, Insekticid

 

Alfa-bisabolol

Alfa-bisabolo även känt som levomenol, är en naturlig monocyklisk sesquiterpen med en mild, blommig, pepperyktig lukt. Det har också använts i hundratals år i kosmetika på grund av dess egenskaper av att läka huden. Bisabolol har varit effektivt för att blockera effekterna av mutagener på genetisk integritet i leverceller. Bisabolol har också uppvisat starka effekter på Campylobacter som är involverade i svår matförgiftning. Vidare har bisabolol associerats med smärtlindring och neuroprotektion, med möjliga användningsområden i Parkinsons och Alzheimers.

Egenskaper: Smärtstillande, Antibakteriell, Antiinflammatorisk, Antimutagenisk, Antioxidant, Nervskyddande.

 

Borneol

Borneol används vanligtvis i asiatisk traditionell medicin. Borneol har visat större potential än potenta lokalbedövningsmedel. Borneol har fungerat som en antikoagulant i stroke-modeller, och lindrar mekanismerna för proinflammatoriska cytokiner i allmänhet. Terpenen har framkallat fungicid aktivitet mot flera typer av svampar. Dessutom har borneol hjälpt läkemedel att korsa blodhartsbarriären i högre grad än utan borneol.

Egenskaper: Smärtstillande, Anti-cancer, Antiinflammatorisk, Anti-fibros, Anti svamp, Antikoagulantia(hämmar blodets koagulering), Förstärker effekten av tex läkemedel.

 

Delta 3 Carene

Carene har en söt citrusliknande lukt. Carene har blivit involverad i att hjälpa till att differentiera och stimulera kalciumproduktionen i benceller. Terpenen är också effektiv som ett toxin för myggor.

Egenskaper: förbättrar Bentillväxt, insektsmedel.

 

Ocimene

Ocimene har visat antiinflammatoriska effekter i vita blodkroppar genom olika vägar. Ocimene har anti-svamp effekter hos de humana specifika Candida-arterna. Det intressanta är att ocimene visade effektivitet mot SARS-virus.

Egenskaper: Antiinflammatorisk, anti-svamp.

 

 

Vad har forskning visat om Cannabinoider?

Cannabidiol (CBD)

Egenskaper: Aptitstimulerande, anti psykotisk, anti-epileptisk, behandling av psoriasis, anti-bakteriell, benstimulerande, smärtstillande, inflammatorisk, minskar kräkningar och illamående, ångestdämpande, minskar spasmer, förhindrar nedbrytning av nervsystemet, sänker blodsocker nivån, minskar risken för artärblockering, hämmar celltillväxt i tumör/cancer mm.

 

Cannabidivarin (CBDV)

Egenskaper: Anti-epileptisk, minskar kräkningar och illamående mm.

 

Cannabidiolic acid (CBDA)

Egenskaper: Antiinflammatorisk , Anti-illamående, antioxidant, smärtstillande , Anti-proliferativ, Antibakteriella / antimikrobiell.

 

 Cannabichromene (CBC)

 Egenskaper: Anti-inflammatorisk, anti-tumör, smärtstillande, anti-depressiv, anti-svamp, benstimulerande, uppmuntrar hjärn tillväxt.

 

Cannabinol (CBN)

Egenskaper: Aptitstimulerande, antibiotikum, potentiell medicinering för ALS-patienter, smärtstillande, anti-astmatisk, minskar spasmer, insomnia, lugnande, potentiell medicinering för glaukom.

 

Cannabigerol (CBG)

Egenskaper: Antibiotikum, anti-inflammatorisk, anti-svamp, benstimulerande, möjlig behandling för psoriasis, smärtstillande, anti-tumör, antidepressiva och humörstabilisator.

 

Cannabigerolic acid (CBGA)

Egenskaper: Anti-inflammatorisk , antibakteriell, hämmar cancercellstillväxten.

 

Tetrahydrocannabinolic acid (THCA)

Egenskaper: Anti-inflammatorisk, anti-epileptisk, hämmar celltillväxt i tumör/cancer.

 

Tetrahydrocannabivarin (THCV)

Egenskaper: Anti-epileptisk, förhindrar nedbrytning av nervsystemet, främjar viktminskning mm.

 

Tetrahydrocannabinol (THC)

Egenskaper: Smärtstillande, stimulerar aptit, minskar kräkningar och illamående, minskar spasmer mm.

 

Här finner du kvalitets produkter med olika cannabinoid profiler och terpen profiler. Klicka på loggan och du kommer vidare till konopimed.com.